Anasayfa - Derneğimiz Hakkında

Derneğimiz Hakkında

SON YAPILAN GENEL KURULUMUZDA GÖREVE SEÇİLEN YÖNETİM KURULUMUZ VE GÖREV DAĞILIMI:

1-Başkan:İlyas AKÇAY 

2-Başkan Yardımcısı:Turgay SEMERCİOĞLU


3-Genel Sekreter: Selahattin DİYADİN


4-Genel Sayman:Turgut GÖRGÜN


5-Yönetim Kurulu Üyesi:Cemil L. CANALİOĞLU 

6-Yönetim Kururlu Üyesi:Mehmet KÖROĞLU


7-Yönetim Kururlu Üyesi:Hüsamettin ÖZDEMİR


8-Yönetim Kururlu Üyesi:Ali Kemal DENİZCİ

9-Yönetim Kururlu Üyesi:Mehmet KULAKSIZOĞLU


10-Yönetim Kururlu Üyesi:Hami MANDIRALI

11-Yönetim Kururlu Üyesi:Osman ŞATIR (Lokal Amiri)


12-Yönetim Kururlu Üyesi:Metin BAK


13-Yönetim Kururlu Üyesi:Turgut KURAL

14-Yönetim Kururlu Üyesi:Hamdi ASLAN


15-Yönetim Kururlu Üyesi:Hasan ŞENGÜN


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1-Şakir BALİ

2-Şenol ÖZER


3-Bahattin GÜNEŞ


4-Hamdi ZIVALIOĞLU


5-Cemil Lütfü CANALİOĞLU

6-Abdulkadir ASLAN


7-Mehmet İPEK


8-Selami GÜVEN

YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU

1-Turan YURDAKUL

2-Ahmet Ziya ATASOY


3-Ahmet Bülent GÜRSOYTRAK


YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

1-Zeki DEMİR


2-BillalÇETİNKAYA


3-Selçuk AKÇAY
Derneğimizin kuruluş amacı ve akiviteleri tüzüğümüzde de yer aldığı gibi aşağıdaki gibi belirlenmiştir..

Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

Madde 2- Trabzonspor kulübünde profesyonel futbol oynayan eski sporcuların sosyal, kültürel, sağlık, yardımlaşma, dayanışma amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,her türlü teknik araç ver gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi,spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

En Son Güncelleme: 09.10.2013

 
TSFUTBOL ©. Email: info@tsfutbol.com
Powered By Gülnet İnternet Hizmetleri ®
Kapat
Kapat
Kapat